Joannes Hajen

Deze pagina bevat de stamboom van Joannes Hajen (ca. 1635-1677) en de kwartierstaat van mijn vader Willem Hendrik Godert Pantaleon Hajenius.

  1. Stamboom Joannes Hajen
    In de studententijd van Johannes in Heidelberg wordt zijn familienaam gelatiniseerd en luidt dan Hajenius. De familie Hajenius telt nogal wat predikanten, verder o.a. militairen en ambtenaren en natuurlijk de oprichter van de bekende tabaksfirma in Amsterdam. Zij is uit Duitsland afkomstig (Bremen) en woont sindsdien verspreid over Nederland. Enkele familieleden emigreerden naar Zuid-Afrika of naar Noord- en Zuid-Amerika. Er is één Hajenius die ik nog niet kan plaatsen, namelijk Alida Hajenius, die in 1889 organiste was in Enkhuizen. Wie kent haar?

  2. Kwartierstaat Willem Hendrik Godert Pantaleon Hajenius
    Een kwartierstaat is zelden volledig. Je kunt steeds verder zoeken en sommige gegevens zijn moeilijk te achterhalen. Dat geldt ook voor de kwartierstaat van W.H.G.P. Hajenius. Toch wil ik niet langer wachten met publicatie, in de hoop dat anderen lacunes kunnen opvullen. De voornaam Pantaleon is afkomstig van Pantaleon Ortwijn, predikant te Heteren, wiens dochter Cunegonda Clara in 1725 trouwde met David Hajenius. De oudste zoon uit dit huwelijk werd naar zijn grootvader van moederszijde vernoemd.

In dit overzicht zijn slechts de basisgegevens vermeld. Wil je nadere gegevens hebben over een of meer personen, stuur dan een e-mail naar angelique APENSTAARTJE ahajenius PUNT net. Dat geldt ook als je aanvullingen of correcties hebt.

Ik hoop veel reacties te ontvangen.
Angelique Hajenius.

Voor meer genealogische informatie zie: